DUYURU 1
 
Konu : Komisyona başvuruların online olarak yapılması.
 
Komisyonumuz başvuruları online olarak almaya başlamıştır. Online başvuru yapmak için aşağıdaki linki veya web sayfamızda bulunan "Online Başvuru Yap" menüsünü kullanabilirsiniz.
 
 
 
DUYURU 2
 
Konu : Komisyonumuz adıyla yayın yapan internet sitesi ve sosyal medya hesapları.
 
İnternet ortamında https://sigortatahkim.com.tr adresli bir internet sitesi, Komisyonumuza ait bir internet sitesiymiş izlenimi uyandıracak şekil ve içerik taşımaktadır. Komisyonumuzun internet adresi www.sigortatahkim.org olup, söz konusu internet sitesinin komisyonumuz ile fiilen ve hukuken hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

Komisyonumuzun internet sitesi www.sigortatahkim.org olup, bunun dışında Facebook, İnstagram, Twitter vb. sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Bu nedenle Komisyonumuzun internet sitesi veya sosyal medya hesabı izlenimi uyandıracak internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
 
 
5684 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Kendisine yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Bu çerçevede, Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü, tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, Kanunda belirtilen süre sınırları içinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecektir
 
Sigorta tahkim sistemi, sigorta kuruluşlarının iradi katılımı esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla, Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşunun sigorta tahkim sistemine üye olması ve uyuşmazlık konusu rizikonun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Ancak, ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan sigortalardan kaynaklanan tahkim sistemi kapsamındaki uyuşmazlıklar için, ilgili kuruluş sigorta tahkim sistemine üye olmasa dahi, hak sahipleri Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu fıkrası hükümlerine göre tahkim usulünden faydalanabilir. Komisyona başvuru için sigorta kuruluşuyla aranızda bir ayrıca tahkim anlaşması bulunmasına gerek yoktur.
 
Tahkim sisteminin işleyişinin yapılandırılmasında, Komisyona yapılacak başvurulara ilişkin sürecin basit ve anlaşılır olmasına özellikle önem verilmiş, başvuru sahiplerine külfet getirebilecek karmaşık ve bürokratik işlemlerden mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için gereken şartlar gerçekleştiğinde sadece yapmanız gereken; internet sitemizden ya da Komisyondan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurmak, gerekli belgeleri eklemek ve başvuru ücretini yatırdığınızı gösteren makbuzun bir örneğiyle birlikte Komisyona ulaştırmaktan ibarettir. Başvurunuzun incelenme ve sonuçlandırılma süreci hakkında bilgi edinmek için internet sitemizde yer alan açıklamaları mutlaka dikkatle okuyunuz. Başvurunuzla ilgili olarak anlamakta güçlük çektiğiniz veya tereddüt ettiğiniz konular olduğunda, bilgi edinmek için Komisyonla iletişim kurabilirsiniz.

Son Güncelleme (Perşembe, 25 Kasım 2021 12:08)

 
Online Başvuru Yap

İtiraz Başvurusu Yap

Online Belge Gönderimi

Başvuru Numaram Nedir ?

Karar Görüntüleme

Hakem Karar Dergisi

         

Güncel Bülten