Komisyona başvuru için başvuru formunun doldurulması ve Komisyona gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formunu Word veya Pdf Formatında indirmek için aşağıda bulunan butonlara tıklayınız.

Komisyonumuza ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuru için gerekli ( HMK 74 ve ilgili maddelerde aranan) yetkileri de kapsayan ve komisyonumuza başvurularda kullanılabilecek vekaletname örneğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Komisyonumuza gerçek kişiler tarafından yapılan başvurularda (Vekil ile yapılan başvurular dahil) başvuru sahibinin geçerli bir kimlik belgesinin (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi) fotokopisinin de başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

DİKKAT!

Başvurunuzun hiç bir aşamasında Komisyonca Kredi kartı bilgileriniz istenmemektedir. Bu yöndeki taleplere itibar edilmemesi ve böyle bir taleple karşılaşıldığında doğrudan komisyonla irtibata geçilmesi önemle rica olunur.

Komisyonumuza yapılacak başvurularda, başvuru ücretinin yattığını gösteren banka dekontunun açıklama bölümüne başvuru sahibinin adının yazılması gerekmektedir.

BAŞVURU ÜCRETİNDEN MASRAF ALINMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ziraat Bankası Şubelerinden başvuru ücreti yatırırken vezne çalışanlarına hesap numarası vermek yerine mutlaka Kurumsal Tahsilat Menüsü altından başvuru ücretini yatırmak istediğinizi belirtmeniz, ATM ve İnternet Şubesi kullanımlarında Diğer Ödemeler menüsü altından Sigorta Tahkim Komisyonu menüsüne girerek, başvuru ücreti yatırıldığı takdirde kesinlikle masraf alınmamaktadır.

Masraf alındığı takdirde aynı gün içerisinde, ücretin yatırıldığı bankaya başvurarak iadesini talep edebilirsiniz.

FORMLARDA BULUNAN KVKK KAPSAMINDA AÇIK RIZA METİNLERİ

Bilindiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel/öz nitelikli kişisel verilerin bulunması halinde başvuranlardan açık rıza beyanı alınmasına dönük başvuru formlarımızı güncellemiş ve başvurularda açık rıza beyanın aranacağını internet sayfamız üzerinden Kamuoyuna duyurmuştuk. Kişisel Verileri Koruma Kurulundan alınan görüş doğrultusunda, uygulamamız aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

  • 1. Kişilerin sağlık durumları ile ilgili bilgilerin işlenmesi açık rızalarının alınmasını gerektirdiğinden, sağlık bilgisi/verisi içerebilecek dosyalarda (özellikle hayat, sağlık/hastalık, ferdi kaza, ölüm, sakatlık, tedavi giderleri gibi) başvuru sahibinin yazılı rızası istenecektir.
  • a) Asaleten yapılan başvurularda bu hususa dair yazılı açık rıza beyanı bulunmayan başvurular Komisyonumuzca işleme alınmayacaktır.
  • b) Vekaleten yapılan başvurularda ise , başvuru sahibinin Avukatına bu konuda vereceği özel yetki ile müvekkili adına vekilin vereceği rıza beyanı da geçerli kabul edilecektir.
  • 2. Birinci maddede belirtilen talepler dışındaki başvurularda rıza beyanı istenmeyecektir. Söz konusu dosyalarda başvuru sahibi veya vekili Başvuru Formundaki “Sağlık verisi/bilgisi
  • bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretleyip formun ilgili kısmını imzalayabilecektir.
Başvuru formlarının bulunduğu sayfalara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

PDF Formatında hazırlanmış olan formları görüntüleyebilmeniz ve yazdırabilmeniz için gerekli olan "Acrobat Reader" programını indirmek için lütfen buraya tıklayınız.

Linkler

image
image
image
image