Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurunuzda aşağıdaki belgelerin yeralması gerekmektedir:

  • 1. Web sayfasından veya komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulmuş ıslak imzali başvuru formu.
  • 2. Başvuru sahibi gerçek kişilerin geçerli bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdani, ehliyet, vb. ) fotokopisi.
  • 3. Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu örneği.
  • 4. Sigorta kuruluşunun başvurunuzu kismen ya da tamamen olumsuz sonuçlandıran şirket yetkililerince imzalanmış nihai cevap yazısı veya başvurunuzu yaptıktan sonra kuruluşun 15 iş günü (trafik sigortasinda 15 gün) sonunda yazılı cevap vermediğinin ispatına yönelik belgeler (noter ihtarnamesi, iadeli taahhütlü posta veya kargo alindisi, sigorta kuruluşunun evrak kayıt tarihini gösteren suret).
  • 5. Sigorta kuruluşuna göndermiş olduğunuz müracaat yazısı.
  • 6. Kuruluştan aldığınız cevabın taleplerinizi neden karşılamadığının detaylarını içeren açıklamalarınız ile komisyona başvurunuzla ne talep ettiğinizi açık ve somut olarak gösteren beyanınız (bu hususlar başvuru formunda da yeralabilir).
  • 7. Uyuşmazlık konusunda haklılığınızı destekleyen diğer tüm belgelerin okunaklı birer sureti (mevcut ise sigorta sözleşmesi/poliçesinin bir sureti ile birlikte).
  • 8. Vekil ile yapılan başvurularda vekalet (vekaletname'de alternatif uyuşmazlık çözüm yolları veya Sigorta Tahkim Komisyonu'na müracaat yetkisi olması gerekmektedir). Vekalet suret harç makbuzu ve baro pulu.
Önemli Not

Başvuruda bulunmadan önce uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşunun, Sigorta Tahkim Komisyonuna üye kuruluşlar arasında bulunduğunu ve uyuşmazlık konusu rizikonun söz konusu kuruluşun tahkim sistemine üye olduğu tarihten sonra meydana geldiğini kontrol ediniz. Zira üye olmayan kuruluşlara veya üyelik tarihinden önce gerçekleşmiş rizikolara ilişkin talepler Komisyon tarafından işleme alınmayacaktır. Üye kuruluşlara ilişkin listeye ve üyelik tarihi bilgilerine, sitemizin ana menüsü üzerinde bulunan "Üye Kuruluşlar"başlığına tıklayarak ulaşabilirsiniz.