Yukarıda, başvurunuzun Komisyonda nasıl sonuçlandırılacağı şema yardımıyla gösterilmiştir.

 

Komisyona başvuru yapıldıktan sonra, başvurunuz, Komisyon raportörlerince gerekli şartları taşıyıp taşımadığının tespiti bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Bu ön inceleme sonunda raportörler, başvurunuzun sigorta hakemleri tarafından esastan ele alınıp alınmayacağının kararını en geç 15 gün içinde verir. Eğer başvurunuzun hakemlerce incelenmesine karar verilirse başvurunuz derhal bağımsız sigorta hakemlerine iletilir ve en geç 4 ay içerisinde (taraflar aralarında anlaşarak bu süreyi uzatabilir) nihai karar verilir. Uyuşmazlık miktarı 8.000 TL ye kadar olan hakem kararları kesindir. Tutarı 8.000 TL ve üzerinde olan uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı taraflar bir defaya mahsus olmak üzere komisyon nezdinde itirazda bulunabilirler, 107.000 TL üzerindeki uyuşmazlıklarda itiraz üzerine verilen karar taraflarca temyiz edilebilir.

 

Uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları, 5684 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 16 ıncı fıkrası uyarınca Komisyon tarafından doğrudan taraflara tebliğ edilecek ve daha sonra saklanmak üzere yetkili mahkemeye gönderilecektir. Hakem kararında taraflara yükletilebilecek yargılama giderlerinden de Komisyonumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 

 

Linkler

image
image
image
image