Parasal Sınırlar

“Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” 16 Nisan 2022 tarihli ve 31811 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup 01/05/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğin uygulamasına ilişkin olarak;

 

Komisyonumuza 01/05/2022 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yapılacak başvurularda, itiraz sınırı 8.000-Türk Lirası olarak uygulanacak olup, bu tutarın altında kalan hakem kararları kesinlik arz edecektir.

Komisyonumuza 01/05/2022 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yapılacak başvurularda, temyiz sınırı 107.000-Türk Lirası olarak uygulanacak olup, bu tutarı aşmayan itiraz hakem kararları kesinlik arz edecektir.

Komisyonumuza 01/05/2022 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yapılacak başvurularda, zorunlu heyet teşekkülü sınırı 24.000-Türk Lirası olarak uygulanacaktır.

01/05/2022 tarihinden önce başvurusu yapılmış uyuşmazlıklar hakkında eski düzenlemede öngörülen parasal sınırların uygulanmasına devam olunacaktır.

Yeni düzenlemenin uygulanmasında, uyuşmazlığın karara bağlandığı ya da karara itiraz edilen tarih değil Komisyon’a başvurunun yapıldığı tarihi dikkate alınacaktır.

Herhangi bir sebepten dolayı işleme alınmayan ve daha sonra yeniden yapılan başvurularda, eksikliğin giderildiği (usule uygun olan) son başvuru tarihi dikkate alınacaktır.