SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU NEDİR?

Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30. maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur.

KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUR?

Komisyon, bir Müsteşarlık temsilcisi, iki Birlik temsilcisi, bir tüketici derneği temsilcisi ile Müsteşarlıkça belirlenen bir akademisyen hukukçu temsilcinin katılımı ile oluşmuştur.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINI NASIL YÜRÜTÜR?

Sigorta Tahkim Komisyonu, çalışmalarını, Komisyon üyelerinden oluşan Komisyon Başkanlığı ile Başkanlığa bağlı görev yapan Komisyon müdürü, Komisyon müdür yardımcısı, sigorta raportörleri ve diğer yardımcı personel eliyle yürütür. Komisyona yapılan başvurular öncelikle raportörler tarafından incelenir ve bu aşamada çözümlendirilemeyen başvurular, Komisyon tarafından bağımsız sigorta hakemlerine iletilir.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler, üye sigorta kuruluşlarıyla yaşadıkları sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için Komisyona başvurabilir. Bu kapsamda, sigorta sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlığa istinaden üye sigorta kuruluşuna başvurmuş, ancak talebi karşılanmamış olan sigortalı, sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesi ile menfaattar olarak belirlenmiş gerçek ve tüzel kişilerin Komisyona başvuru yapmaları mümkündür. Ancak başvurunuzun Komisyon tarafından ele alınabilmesi için uyuşmazlığın mahkemeye, Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkime intikal etmiş olmaması gerekmektedir.

HANGİ KONULARDA BAŞVURUDA BULUNULABİLİR?

Komisyona üye bir sigorta kuruluşu ile aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve Güvence Hesabına karşı ileri sürülen talepleriniz için başvuruda bulunmanız mümkündür. Ancak Komisyona başvuruda bulunmadan önce mutlaka talebinize ilişkin olarak ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. İlgili kuruluş talebinize olumsuz cevap vermişse veya 15 iş günü (Trafik sigortasında 15 gün) içerisinde cevap vermemişse Komisyona başvuru yapabilirsiniz.

HANGİ TARİHTEN SONRA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR BAKIMINDAN BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuruda bulunulabilmesi için uyuşmazlığa konu rizikonun, hakkında başvuruda bulunulan sigorta kuruluşunun tahkim sistemine üye olduğu tarihten sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle hakkında başvuruda bulunacağınız kuruluşun üyelik tarihini, sitemizde yer alan üye kuruluşlar sayfasından kontrol etmeniz önem taşımaktadır. Üyelik tarihinden önce meydana gelen rizikolara ilişkin başvurular Komisyon tarafından dikkate alınmayacaktır. Zorun Sigortalarda ise kuruluşun Komisyonumuza üye olup olmadığına bakılmaksızın 18.04.2013 tarihinden sonra ortaya çıkan uyuşmalıklar için Komisyonumuza başvuru yapabilirsiniz.

Bununla birlikte başvuru sahibi ve üye sigorta kuruluşunun aralarında yapacakları açık ve yazılı bir sözleşmeyle, üyelik tarihinden önce meydana gelmiş olan somut bir uyuşmazlık hakkında da Komisyona başvuruda bulunulabileceğini kararlaştırma hakları saklıdır.

BAŞVURUMUN MALİYETİ NEDİR?

Komisyona başvuruda bulunmak için öncelikle; uyuşmazlık tutarı 5.000 TL'ye kadar olan başvurular için 100 TL, uyuşmazlık tutarı 5.001 ila 10.000 TL arasındaki başvurular için 250 TL, uyuşmazlık tutarı 10.001 TL ve 20.000 TL arasındaki başvurularda 350 TL, uyuşmazlık tutarı 20001 TL ve üzeri başvurularda uyuşmazlık tutarının %1,5'u ( En az 350 TL olmak üzere) olmak üzere başvuru ücretinin Ziraat Bankası şubelerinden kurum tahsilat programı aracılığıyla Sigorta Tahkim Komisyonu hesabına yatırılması gerekmektedir. Başvuru ücretleri internet üzerinden de Komisyonun Ziraat Bankası Bağlarbaşı Şubesi 50256701-5015 numaralı hesabına yatırılabilir (Şube Kodu: 824).

Bunun yanında, hakemler kararlarında Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan ilgili hükümler çerçevesinde yargılama masraflarına da hükmedeceklerdir.

BAŞVURUMU NE ZAMAN VE NASIL YAPABİLİRİM?

Komisyona başvurmadan önce, mutlaka ilgili sigorta kuruluşuna talebinizle ilgili olarak yazılı bir başvuru yapmış olmanız gereklidir. Buna karşı, sigorta kuruluşu, kendisine yaptığınız başvuruyla ilgili olarak size nihai yanıtını içeren bir yazı göndermiş, ancak talebiniz karşılanmamışsa veya 15 iş günü ( Trafik sigortasında 15 gün) geçmesine rağmen nihai yanıtını size ulaştırmamışsa, talebinizle ilgili olarak Komisyona başvuruda bulunabilirsiniz.

İnternet sitemizden veya Komisyondan temin edebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup imzaladıktan ve altıncı soruda belirtilen başvuru bedelini yatırdıktan sonra iddianızı ispatlayacak diğer belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Komisyona başvuru yapmanız mümkündür.

BAŞVURUMDA HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

İnternet sitemizden veya Komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu, sigorta kuruluşundan başvurunuza karşılık aldığınız nihai olumsuz cevap yazısı (trafik sigortasında 15 gün, diğer branş başvurlarında 15 iş günü içinde talebinize cevap alamadıysanız bunu ispat eden belge), başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu ve iddianızın ispatını kolaylaştıracağını düşündüğünüz diğer belgelerle birlikte Komisyona başvurabilirsiniz. Bu konu hakkında daha detaylı bilgiyi internet sitemizin "Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler" başlıklı bölümünde bulabilirsiniz.

BAŞVURUYU BENİM ADIMA BAŞKA BİRİSİ YAPABİLİR Mİ?

Resmi bir vekâleti belgelemek suretiyle baroya kayıtlı bir avukat da sizin adınıza Komisyona başvuruda bulunabilir.

BAŞVURU YAPARKEN UZMAN BİR KİŞİYE İHTİYACIM VAR MI?

Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru süreci mümkün olduğunca kişilerin uzman yardımına ihtiyaç duymasını gerekli kılmayacak şekilde tasarlanmış olduğundan Komisyona şahsen başvuru esastır. Ancak, kişilerin avukat tutma hakkı da saklıdır.

BAŞVURUDA BULUNMAK MAHKEMEDE DAVA AÇMAYA BENZER Mİ?

Komisyona yapılan başvurularda, hakemler, ilke olarak başvuru sırasında sunacağınız belgeler ve dosyanın içeriğine göre karar verecek, ancak gerekli görülen hallerde duruşma da düzenleyebilecektir.

Uyuşmazlık, Mahkemeye, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkime ya da Tüketici Sorunları Hakem Heyetine intikal etmişse söz konusu uyuşmazlık, Komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

SİGORTA SÖZLEŞMEM ALACAĞIMI YABANCI PARA CİNSİNDEN TALEP ETME İMKANI TANIYORSA BAŞVURUMDA YABANCI PARA TALEBİNDE BULUNMAM MÜMKÜN MÜDÜR?

Evet, mümkündür. Ancak bu durumda Komisyona başvuru ücretini, talep ettiğiniz yabancı para cinsinden meblağın başvuru tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuruna göre hesaplanacak Türk Lirası karşılığına göre yatırmanız gerekmektedir.

BAŞVURUM NASIL İNCELENİR?

Komisyona gelen başvurular öncelikle, Komisyon Raportörleri tarafından incelenir. Raportörler tarafından çözümlendirilemeyen başvurular bağımsız sigorta hakemlerine iletilir. Hakemler incelemeyi tamamladıktan sonra kararlarını Komisyona iletir ve Komisyon söz konusu hakem kararını, gereği yapılmak üzere yetkili mahkemeye gönderir.

BAŞVURUM NE KADAR ZAMANDA SONUÇLANIR?

Başvurunuz Komisyona ulaştıktan sonra söz konusu talebinizin, Komisyon Raportöleri tarafından en geç 15 gün içerisinde ön incelemesi tamamlanarak, başvurunuzun sigorta hakemlerine havale edilip edilmeyeceğinin kararı verilir. Eğer başvurunuzun sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılmasına karar verilirse, dosyanız Komisyon tarafından hakem listesinden seçilen bağımsız hakemlere iletilir. Hakemlerin incelemeyi en geç 4 ay içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Hakem kararı Komisyon tarafından uyuşmazlık taraflarına bildirilecektir.

BAŞVURUMUN NE AŞAMADA OLDUĞUNU ÖĞRENEBİLİR MİYİM?

Evet. Başvurunuz sırasında size verilecek bir şifre ile internet sitemiz üzerinden dosyanızın hangi aşamada olduğunu takip edebilirsiniz.

KOMİSYONDAN HANGİ KONULARDA BİLGİ ALABİLİRİM? KOMİSYONDAN BAŞVURU KONUMLA İLGİLİ HUKUKİ GÖRÜŞ TALEP ETMEM MÜMKÜN MÜDÜR?

Komisyondan, başvuru şartları, başvuru formunun doldurulması, başvurunuzun bulunduğu aşama ve tahkim sürecinin işleyişine ilişkin diğer konularda bilgi alabilirsiniz. Ancak Komisyon, görevini tam bir tarafsızlık içinde yerine getirmekle yükümlü olduğundan, başvuru sahibine veya üye kuruluşa herhangi bir şekilde hukuki görüş veya tavsiye bildirmesi söz konusu olmayacaktır.

BAŞVURUMUN SONUCUNDA NE OLUR?

Komisyona yaptığınız başvurunun bağımsız sigorta hakemleri tarafından incelenmesinin ardından verilecek karar, Komisyon tarafından verilecek karar taraflara bildirilecektir.

Komisyona yapılan başvurularda, tutarı 5.000 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar kesindir. 5.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkındaki sigorta hakemi kararlarına karşı kararın bildiriminden itibaren 10 gün içinde Komisyon nezdinde bir defaya mahsus olarak itiraz edilebilir. 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar taraflarca temyiz edilebilir.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU'NUN UYUŞMAZLIK YAŞADIĞIM KURULUŞLARI CEZALANDIRMA YETKİSİ VAR MIDIR?

Hayır. Komisyon, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulmuştur.

Sigorta kuruluşları için kurallar belirlemeyiz. Bu görev, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sigorta Denetleme Kurulu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından yerine getirilmektedir.

BAŞVURUM SONUCUNDA VERİLEN KARARLARA KARŞI DAVA AÇABİLİR MİYİM?

Sigortacılık yapan kuruluş ile sigorta ettirenler arasındaki tutarı 5.000 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda, sigorta hakemleri tarafından verilen kararlar kesindir. Ancak, 5.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkındaki sigorta hakemi kararlarına karşı kararın bildiriminden itibaren 10 gün içinde Komisyon nezdinde bir defaya mahsus olarak itiraz edilebilir. 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar taraflarca temyiz edilebilir. Bu miktarın altında kalan uyuşmazlıklara itiraz hakem heyetince verilen kararlar kesindir.

HAKEM KARARINA KARŞI İTİRAZ NE ŞEKİLDE YAPILMALIDIR?

5.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkındaki sigorta hakemi kararlarına yapılacak itirazlar kararın ilgiliye bildiriminden itibaren 10 gün içinde yapılmalıdır. İtiraz Komisyon tarafından belirlenen itiraz başvuru formuyla ve başvuru ücretiyle aynı tutarda olan itiraz başvuru ücreti yatırılarak yapılır. İtirazın süresi içinde yapıldığının tespitinde PTT kayıtları esas alınacak olup, itiraz süresinin geçmesinden sonra PTT’ye verilen itiraz başvuruları Komisyon tarafından reddedilecektir.

HAKEM KARARINA KARŞI İTİRAZ NASIL VE NE KADAR SÜREDE SONUÇLANDIRILIR?

Hakem kararlarına karşı itirazlar itirazları incelemek üzere oluşturulan itiraz hakem heyetlerince incelenerek en geç iki ay içinde karara bağlanır. İtiraz hakem heyeti tarafından verilen karar üç iş günü içinde Komisyonca taraflara bildirilir.