Yazılı Basın FAREYE DE KASKO.

FAREYE DE KASKO.

Kaynak : Cumhuriyet   Tarih : Ağustos 2012

Fareye de kasko Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürü Metin Karacan, son zamanlarda araca giren kedi ya da farenin verdiği zararın karşılanmasıyla ilgili çokça başvuru aldıklarını ifade ederek, başvurulardan birinde, aracın hareket etmemesi üzerine oto teknisyeni tarafından yapılan incelemede, aracın kablolarının fare tarafından kemirilmesi üzerine sigortalı aracın hasar gördüğünün anlaşıldığını anlattı

"Ancak sigorta tarafından hasar tazminatı talebi Kasko*Sigorta Genel Şartları'na uymadığı Tahkim Komisyonu sigortalı bir aracın aksamlarının fare tarafından kemirilmesi nedeniyle sigorta şirketinin 18 hin liralık tazminatı ödemesine karar verdi. gerekçesiyle reddediliyor" diyen Karacan, hakem incelemesi sonucunda, uyuşmazlık konusu olayda sigortalının hasarın meydana gelmesinde ne kastı ve ne de ağır kusuru söz konusu olmadığını anlattı. Karacan, hasarın öngörülemeyen ve gerek sigortalıya, gerekse sigortacıya atfı mümkün olan bir sebeple meydana gelmediği, gerek Kasko Sigortası Genel Şartlan'nda ve gerekse Türk Ticaret Kanunu'nda sigortacının hasarı tazmin yükümlülüğünün asıl, buna karşılık sigortacının hasan tazmin yükümlülüğü dışında kalan hallerin istisnai ve tahdidi olarak düzenlendiği, uyuşmazlık konusu, "kemirgen bir hayvanın sigortalı aracın motor aksamına zarar vermesi" hasarının da sigorta teminatı kapsamında kabul edilmesi sonucuna varıldığını dile getirdi.