SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURUNUZDA AŞAĞIDAKİ BELGELERİN YERALMASI GEREKMEKTEDİR

1. Web sayfasından veya komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulmuş ıslak imzalı itiraz başvuru formu.
2. Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu örneği.

Linkler

image
image
image
image